Jak dużą kartę SD można włożyć do kamery TESLA Smart Pet Feeder i ile mniej więcej danych może pomieścić karta SD o maksymalnej pojemności obsługiwanej przez urządzenie?

Urządzenie obsługuje karty SD o pojemności 8-64 GB. Długość zapisanego nagrania zależy od jakości nagrania i rozmiaru karty SD.