Czy możliwe jest użycie produktu zapobiegającego osadzaniu się kamienia w pojemniku nawilżacza?

W przypadku problemu z osadzającym się kamieniem, produkt może być używany - jednak z zasady nie należy uruchamiać urządzenia, a następnie dokładnie wypłukać wyczyszczony pojemnik przed ponownym uruchomieniem nawilżacza.