Czy z wagą może łączyć się wiele telefonów? Ilu użytkowników i ile telefonów?

Tylko jeden użytkownik może być sparowany z wagą. W ramach jednego konta można jednak skonfigurować wiele profili.