Czy diody LED na inteligentnych przełącznikach świecą się cały czas?

Dioda LED nie jest zawsze włączona. Przełącznik baterii może świecić tylko po kliknięciu. 
Pozostałe diody LED świecą zgodnie z ustawieniem, zielona/biała/nie świeci wcale/naciśnięcie