Czy na tym przełączniku znajduje się przycisk ręcznego wyłączania/włączania?